КРЕДИТУВАННЯ ЗУПИНЕНО

КРЕДИТУВАННЯ ЗУПИНЕНО ПІДСТАВА

НАДАННЯ КОШТІВ В ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАСО ФІНАНС» або МФО Credit1 (детальна інформація про Товариство за посиланням) здійснює НАДАННЯ КОШТІВ В ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ відповідно до Ліцензії виданої згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.03.2020 року № 401.

МФО Credit1 на даний час надає позику (кредити) за одним видом кредитного продукту «Проста позика» і межах вказаного кредитного продукту інформує про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, а саме:

Сума / ліміт позики (кредиту) - від 500 до 25 000 грн.

Строк користування коштами наданими в позику: від 1 дня до 730 днів.

Відсотки річних (в межах строку кредитування) - 702 % (або 1,95 % в день).

Реальна річна процентна ставка (ЧСК=SUM(t->n)(Потік(t)/(1+d)^t)) – залежно від строку кредитування: від 290,32 % до 115069,90 %

Супровідних послуг ТОВ «ФК ІНКАСО ФІНАНС» не надає, кредитних посередників та третіх осіб для надання послуги з кредитування не використовує.

Також ця інформація наведена

Правила надання коштів в позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту розміщено на сайті ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (МФО Credit1), а саме за посиланням.

Договір позики «ПРОСТА ПОЗИКА» для ознайомлення розміщено на сайті ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (МФО Credit1), а саме за посиланням.

ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (МФО Credit1) ПОПЕРЕДЖАЄ:

ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» у визначених договором випадках має право:

 • нараховувати та стягувати штраф - 50 % (відсотків) від Суми кредиту (на період дії військового стану та в тридцятиденний строк після його припинення - не застосовується, відповідно до Закону України № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”);
 • нараховувати та стягувати підвищені відсотки річних (поза межами строку кредитування) в розмірі - 1404 % (або 3,9 % в день);
 • вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання;
 • унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
 • залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.

ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін (п. 9.8. Договору позики «ПРОСТА ПОЗИКА»)

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати (через Особистий кабінет, через мережу платіжних терміналів (по реквізитах зазначивши в призначенні платежу свій ІПН та номер договору); через ПРИВАТ24 (по реквізитах зазначивши в призначенні платежу свій ІПН та номер договору); в касі банку (банківським переказом в будь-якому банку України по реквізитах зазначивши в призначенні платежу свій ІПН та номер договору).

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється за умов:

 • відсутності у споживача непогашеної заборгованості: за простроченим кредитом, простроченими процентами за користування кредитом та/чи штрафу.
 • внесення споживачем оплати за продовження строку користування кредитними коштами, що розраховується у відсотковому значенні до суми неповернутого кредиту, згідно Тарифів ТОВ «ФК ІНКАСО ФІНАНС», а саме:
  За 5 (п’ять) днів – 12 (дванадцять) %.
  За 10 (десять) днів – 20 (двадцять) %.
  За 20 (двадцять) днів – 36 (тридцять шість) %.
  За 30 (тридцять) днів – 48 (сорок вісім) %.

Такі умови продовження строку користування кредитом визначені п. 3.19. Договору позики «ПРОСТА ПОЗИКА» та п. 3.1. – 3.4. Тарифів за користування коштами наданими у позику за Договором позики «Проста позика»

Механізми (способи) захисту прав споживачів - конфлікти, спори та суперечності вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, шляхом залучення третіх осіб публічного права, в тому числі Національного банку України. Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

 • подача звернень до Товариства (шляхом направлення листів на електронну адресу: ceo@kredit1.com.ua, чи поштову адресу (адресу місцезнаходження) ТОВ «ФК ІНКАСО ФІНАНС», за телефонами +38 044 374 15 21);
 • звернення до Національного банку України (шляхом звернення на сторінку офіційного інтернет – представництва Національного банку у розділі «Захист прав споживачів» за посиланням; на цілодобову Гарячу лінію контакт- центру Національного Банку України за телефоном 0-800-505-240; електронне звернення у розділі «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України; електронне звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua;

Більш детально інформація про порядок розгляду звернень (скарг) споживачів наведено в ПОЛОЖЕННІ про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» з яким можна ознайомитися за посиланням

© 2023 ТМ ""

Всі права захищені 2021 ©